AVÍS LEGAL

Informació legal sobre l’empresa

En compliment de l’article 10 de la llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

TOP TEN FRANQUICIAS, S.L. amb domicili al C/Gaudí, 8, oficina 1, 08221, Terrassa, proveïda del C.I.F. B66527649 és titular i propietària d’aquest lloc web.

Si vols contactar amb nosaltres, ho pot fer mitjançant correu postal a l’adreça esmentada anteriorment, o bé a través del correu electrònic a [email protected]

Acceptació de l’usuari

Aquest apartat (d’ara endavant, «Avís legal») té per objecte regular l’ús del web que TOP TEN FRANQUICIAS, S.L. posa a disposició del públic a la URL https://www.toptenexpansion.com

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web i utilitzi els seus serveis, o bé faciliti les seves dades, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a observar i complir rigorosament les disposicions aquí contingudes, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

L’acceptació del present document comporta que l’usuari:

  1. a) Ha llegit, i entén aquest avís legal.
  2. b) Que assumeix, i accepta, totes les obligacions que es disposen.

Aquest Avís Legal tindrà un període de validesa indefinit o, en tot cas, serà vàlid fins que es modifiqui.

TOP TEN FRANQUICIAS, S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi cap obligació de preavisar o informar, en els usuaris, de les modificacions esmentades, entenent-se com suficient, la publicació al lloc web del prestador.

En aquest sentit, es recomana revisar periòdicament aquest Avís Legal.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius, són propietat de TOP TEN FRANQUICIAS, SL o de tercers que l’han autoritzat per al seu ús.

El lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu, però no limitador, la seva programació, edició, compilació i la resta d’elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, fotografies, text i/o gràfics, són propietat de la TOP TEN FRANQUÍCIES , SL o, si s’escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i/o industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats els continguts esmentats, la seva reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix, en tot cas, de l’autorització escrita prèvia per part de TOP TEN FRANQUICIAS, SL. Qualsevol ús no autoritzat prèviament, per part de TOP TEN FRANQUICIAS, SL serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor, així com el dret a la intimitat i la pròpia imatge de les persones que puguin aparèixer.

Els dissenys, logotips, text, fotografies i/o gràfics, aliens a TOP TEN FRANQUICIAS, S.L. i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris sent, ells mateixos, responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués suscitar, al respecte. En tot cas, TOP TEN FRANQUICIAS, S.L. compta amb l’autorització expressa i prèvia, per part dels autors, per a la seva publicació.

L’usuari i/o visitant del lloc web es compromet a respectar aquests drets i, en conseqüència, a no copiar, reproduir, modificar, distribuir, transmetre, publicar, exhibir o representar cap dels seus continguts, sense haver estat prèviament autoritzat, de manera expressa i per escrit, per TOP TEN FRANQUICIAS, SL A més, es compromet a no fer cap altra activitat que pogués infringir els drets de propietat intel·lectual de TOP TEN FRANQUICIAS, S.L., col·laboradors, patrocinadors o tercers.

TOP TEN FRANQUICIAS, S.L. podrà impedir la publicació d’un determinat contingut, o eliminar-lo del portal, en cas que consideri que hi pot haver alguna vulneració de la legalitat vigent, dels drets de tercers o rebés alguna comunicació, en aquest sentit. La retirada indicada no donarà lloc a la percepció d’indemnització de cap tipus.

Per fer qualsevol tipus d’observació o comentari, respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del següent correu electrònic: [email protected]


RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Fem tot el possible perquè la nostra web proporcioni informació precisa i actualitzada. Tot i això, no podem assumir cap responsabilitat per errors tipogràfics o d’un altre tipus.

TOP TEN FRANQUICIAS, S.L. declina qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

TOP TEN FRANQUICIAS, S.L. es reserva el dret a realitzar canvis al lloc web sense avís previ, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

Es reserva el dret a modificar aquest avís legal, en qualsevol moment, respectant els drets adquirits pels usuaris.

TOP TEN FRANQUICIAS, S.L. tampoc no respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

Adoptem mesures de seguretat raonables en relació amb els virus informàtics. Tot i això, no podem garantir que la informació, programari o altre material obtingut a través de la nostra web estigui totalment lliure de virus o altres components perillosos.

VALIDESA DE LA INFORMACIÓ

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent a la data de la seva última actualització.

TOP TEN FRANQUICIAS, S.L. es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment; en aquest cas, entrarà en vigor des de la seva publicació i serà aplicable a tots els usuaris.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o execució d’aquesta Avís legal/ Política de Privadesa, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, s’interpretarà a partir de la legislació espanyola.

Així mateix, TOP TEN FRANQUICIAS, S.L. i l’usuari, si cap normativa no ho impedís, renuncien a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili de TOP TEN FRANQUICIAS, S.L. per a qualsevol controvèrsia que es pogués esdevenir.

En cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, TOP TEN FRANQUICIAS, S.L. i l’usuari se sotmeten als jutjats i als tribunals de la ciutat de Barcelona