POLÍTICA DE PRIVADESA

Política de responsabilitat proactiva en protecció de dades:

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant, «RGPD») i la seva normativa de desenvolupament, Hurtado Soriano, Noèlia, informa en aquest document (d’ara endavant, “Política de Privacitat”) sobre el tractament de dades personals que durà a terme, tant al seu lloc web, com en els diferents àmbits de la seva activitat i les mesures de seguretat que s’apliquen al tractament de les dades personals per part de l’empresa.

Aquesta Política de Privacitat pot ser modificada com a conseqüència de l’actualització de la pàgina web, adequació de la mateixa a nous requisits legals o per millora dels serveis prestats, per això us recomanem que la llegiu habitualment.

Responsable del Tractament

Tot seguit s’identifica el responsable del tractament de les dades:

HURTADO SORIANO, NOÈLIA

NIF: 45486801T

Domicili:  C/ Pasteur, 24, 2 2, 08224, Terrassa (Barcelona)

Telèfon: 677 41 01 96

Correu electrònic: [email protected]

Finalitats

La gestió de les diferents activitats de Hurtado Soriano, Noèlia. Concretament, la relació comercial i informativa de serveis i productes

Legitimacions

Les diferents funcions de Hurtado Soriano, Noèlia tindran diverses bases legals del tractament: 

Execució del contracte de prestació de serveis, compliment contractual en la gestió de la relació comercial amb clients i/o proveïdors, interès legítim, consentiment de l’afectat i compliment de les obligacions legals de Hurtado Soriano, Noèlia.

Destinataris

No se preveu la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets

Accés, rectificació, supressió i sol·licitud de la portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com, quan escaigui, a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

1.- QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

A continuació, s’identifica el responsable del tractament:

Hurtado Soriano, Noèlia

NIF: 45486801T

Domicili: C/ Pasteur, 24, 2 2, 08224, Terrassa (Barcelona)

Telèfon: 677 41 01 96

Correu electrònic: [email protected]

Hurtado Soriano, Noèlia és la responsable del tractament de les dades d’aquesta pàgina web i la seva activitat se centra en la prestació de serveis relacionats amb la consultoria i la formació, concretament, en el desenvolupament i l’expansió de negocis i de franquícies.

2.- QUINES DADES TRACTEM?

Les dades facilitades per vosaltres mitjançant el formulari de la nostra pàgina web i les dades proporcionades en la compra dels nostres productes i serveis i que es corresponen amb les dades personals següents: correu electrònic, telèfon, nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, província, número de document nacional d’identitat o targeta de residència, sexe i nacionalitat.

Acceptació de Galetes a la pàgina web de Hurtado Soriano, Noèlia.

Trobareu informació addicional a la nostra Política de Galetes.

3.- AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES VOSTRES DADES PERSONALS?

Tractem les vostres dades per diferents motius. Els terminis de conservació establerts i les limitacions respecte a la prestació es descriuen a continuació:

1.-   Gestionar la relació comercial i els serveis prestats i portar a bon terme la relació contractual. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil.

2.-   Enviar informació i newsletters sobre productes i serveis.

La no acceptació d’aquesta finalitat comporta que no us podrem informar sobre les nostres novetats, col·leccions i esdeveniments. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual.

4.- DURANT QUANT TEMPS CONSERVAREM LA SEVA INFORMACIÓ?

Les dades proporcionades es conservaran únicament pel temps necessari per a la finalitat prevista i s’eliminaran de manera segura després de complir la seva finalitat o una vegada transcorregut el període de conservació marcat per llei.

Les dades personals només es tractaran per les finalitats indicades anteriorment llevat que prestis el consentiment explícit per a un tractament posterior.

Pel que fa a l’enviament de comunicacions comercials via electrònica, indefinidament, fins que no ens manifesti el contrari.

5.-D’ON OBTENIM LES VOSTRES DADES?

Les dades personals que tracta Hurtado Soriano, Noèlia han estat facilitades per vosaltres o l’empresa que representa o treballa, en el context de la prestació dels serveis que oferim.

Podem recopilar les vostres dades personals de diferents maneres, en particular a través de visites, participació en els nostres esdeveniments, a través d’una relació professional o comercial o mitjançant el formulari web.

Les dades personals introduïdes en un formulari web s’enviaran a la nostra base de dades i es tractaran de manera automatitzada per tal de poder prestar els serveis corporatius i per fer gestions administratives internes.

Es pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. Per això podeu exercir els vostres drets dirigint-se a [email protected]

6.-QUI ÉS EL DESTINATARI DE LES VOSTRES DADES?

No es faran cessions de dades personals, excepte obligació legal.

7.- QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS QUAN ENS FACILITEU LES VOSTRES DADES?

Llegiu i compreneu els vostres drets. Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb nosaltres:

Hurtado Soriano, Noèlia

NIF: 45486801T

Domicili:  C/ Pasteur, 24, 2 2, 08224, Terrassa (Barcelona)

Telèfon: 677 41 01 96

Correu electrònic: [email protected]

També podeu informar-vos a la Guia per al Ciutadà editada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que trobareu al següent enllaç:

http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldocumentacion/publicaciones/common/guias/guia_ciudadano.pdf

Els drets que us assisteixen per al tractament de dades personals en relació amb Hurtado Soriano, Noèlia són:

Drets

Què significa això?

1. Dret a ser informat

Teniu dret a rebre informació clara, transparent i fàcilment comprensible sobre com usem les vostres dades personals i els vostres drets.

2. Dret d’accés

Teniu dret a accedir a les vostres dades personals.

3. Dret a la rectificació

Teniu dret que es corregeixin les dades personals si són inexactes o incompletes.

4. Dret a la supressió

També es coneix com «el dret a ser oblidat» i, en terme senzills, us permet sol·licitar la supressió o eliminació de les vostres dades personals quan no hi hagi un motiu per continuar utilitzant-les.

5. Dret a restringir el processament

Teniu dret a «bloquejar» o suprimir l’ús posterior de les vostres dades personals.

6. Dret a la portabilitat de dades

Teniu dret a obtenir i reutilitzar les vostres dades personals pròpies fins i tot per diferents serveis.

7. Dret a oposar-se al processament

Teniu dret a oposar-se al processament amb finalitats de màrqueting directe.

8. Dret a retirar el consentiment

Si heu atorgat el vostre consentiment al que fem amb les vostres dades personals, teniu dret a retirar-lo en qualsevol moment.

6.- MESURES DE SEGURETAT

Hurtado Soriano, Noèlia ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a la seva disposició per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

7.- TUTELA DE L’AUTORITAT DE CONTROL

En cas que ho cregui oportú, podrà reclamar i sol·licitar la tutela de l’òrgan tutelar corresponent a Hurtado Soriano, Noèlia., i que és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, https://www.aepd.es/, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid o a l’adreça de correu electrònic [email protected].